РИБОЗОМ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

на рибозомиИзбор На Редактора
инволюция
инволюция
Рибозомата е комплекс от рибонуклеинова киселина с различни протеини, където протеиновият синтез се осъществява според нуклеотидната последователност, съхранявана в ДНК чрез превод в полипептидна верига.