САПОНИНИ - ФУНКЦИЯ И БОЛЕСТИ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Избор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Сапонините са сапуноподобни съединения, които се образуват само в растенията. Отделните молекули се състоят от хидрофилна и липофилна част. Техните структури, свойства и начини на действие са много разнообразни.