ПОГЛЪЩАЩ РЕФЛЕКС - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Поглъщащ рефлексИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Поглъщащият рефлекс е извънземен рефлекс на човешкото тяло, който му позволява да приема храна и течности. Процесът е известен още като акт на преглъщане. Процесът е много сложен и необходим за нашето оцеляване.