SERRATIA - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

SerratiaИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Serratia или Serratia, както ги наричат ​​още, принадлежат към семейството на чревните бактерии (ентеробактерии). По-голямата част от патогените са безвредни за хората с непокътната имунна система. Те могат да бъдат намерени в болници и детски отделения