CANDIDA GUILLIERMONDII - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Candida guilliermondiiИзбор На Редактора
Миопатия
Миопатия
Candida guilliermondii са вид едноклетъчна мая, която живее като сапрофити и се среща в световен мащаб като микроби, пренасяни във въздуха. Дрождите от този тип колонизират човешката кожа като коментари, но могат да се превърнат в опортюнистичен патоген в случай на имунодефицит