СТЪПКА ПОХОДКА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Стъпална предавкаИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Стъпалата походка е типична промяна на походката в резултат на парализа на повдигащите крака. Този компенсаторен процес на движение може да бъде причинен от много заболявания и наранявания.