ЗАЕКВАНЕ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

заекванеИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Заекването или балбутиите са доста сложно явление, така че лечението трябва да е много продължително поради разнообразието от причини. Терминът лечение се използва тук в най-широкия смисъл на думата, а не само чисто