STRONGYLOIDES STERCORALIS - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Strongyloides stercoralisИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Джудже конец се нарича Strongyloides stercoralis. Паразитът може да причини заболяване у хората.