TEGMENTUM - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

TegmentumИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Тегментиумът е част от мозъчния ствол, която включва средния мозък, понс и удължена медула. Той съдържа множество ядрени области (ядра) и нервни пътища, някои от които са двигателни, някои сензорни или чувствителни функции