ТРАНСФУЗИОННА МЕДИЦИНА - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Трансфузионно лекарствоИзбор На Редактора
Главна артерия
Главна артерия
Трансфузионната медицина е клон на медицината, който се занимава с производството и осигуряването на кръвни резерви и поддържането на кръвните банки. След завършване на редовни медицински изследвания и петгодишен курс