ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПЛАЦЕНТАРНО РАЗТВАРЯНЕ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Преждевременно отделяне на плацентатаИзбор На Редактора
Главна артерия
Главна артерия
Преждевременното отделяне на плацентата (abruptio placentae) е много сериозно усложнение по време на бременност, което остро застрашава живота и здравето на нероденото дете, както и на майката.