WERNICKE CENTER - СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Център ВерникеИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Центърът на Вернике е човешкият сетивен езиков център и осигурява разбиране на езика. Тъй като мисленето е неразривно свързано с езика, центърът на Вернике играе не само за производство и обработка на езици, но и за