ЗАЛЦИТАБИН - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

ЗалцитабинИзбор На Редактора
артериосклероза
артериосклероза
Залцитабин е така нареченото антивирусно лекарство за орална употреба. Той се назначава на групата на активното вещество нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NRTIs) и се използва в антивирусната терапия на HIV инфекции