КЛЕТЪЧНО ДИШАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Клетъчно дишанеИзбор На Редактора
Лизозомно заболяване за съхранение
Лизозомно заболяване за съхранение
Клетъчното дишане (вътрешно дишане или аеробно дишане) се разбира, че означава всички метаболитни процеси, които генерират енергия в клетките. Молекулярният кислород служи като окислител. Това се намалява и възниква по този начин