АКРОРЕНАЛЕН СИНДРОМ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Акроренален синдромИзбор На Редактора
Ритъм на заместване на камерата
Ритъм на заместване на камерата
Акроренален синдром е група заболявания, които са свързани с деформации на бъбреците и крайниците. Акрореналният синдром съществува при засегнатите хора от раждането и се характеризира с автозомно рецесивен