АНГИОТЕНЗИН II - ЕФЕКТ, ПРИЛОЖЕНИЕ И РИСКОВЕ - АКТИВНИ СЪСТАВКИ

Ангиотензин IIИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Лекарствата, които разчитат на ангиотензин II, играят голяма роля за повишаване на кръвното налягане и нивата на натрий. Това са често използвани лекарства, които поради много редки нежелани реакции при пациенти под