АНТИТЕЛА - ФУНКЦИЯ И БОЛЕСТИ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ


Избор На Редактора
Наследствен ангиоедем
Наследствен ангиоедем
Антителата, известни още като имуноглобулини, играят централна роля в имунната система на човека. Тези макромолекули циркулират в кръвта и медиират хуморалния имунен отговор на всички висши гръбначни животни.