СУБМЕНТАЛНА АРТЕРИЯ - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Субментална артерияИзбор На Редактора
Протеин в урината (протеинурия)
Протеин в урината (протеинурия)
Субменталната артерия е малка артерия, която произлиза от лицевата артерия. Субменталната артерия снабдява лицевите мускули с кръв и е отговорна съвместно за мозъчната функция чрез връзката й с по-големи артерии, които се вливат в мозъка