CANDIDA KRUSEI - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Candida kruseiИзбор На Редактора
череп
череп
Candida krusei е безобидна мая, която се намира в тялото на хора, животни и дори растения. При специални условия, които са благоприятни за него, той може да размножава експлозивно и локално ограничени микози и в крайни случаи