ХЕМОРЕЦЕПЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

хеморецепцияИзбор На Редактора
Туларемия (заешка чума)
Туларемия (заешка чума)
Хеморецепцията е качество на възприемане на обонянието и вкуса и регистрира химични вещества във въздуха чрез хеморецептори. Хемосенсорите измерват например парциалното налягане на кислорода и насочват за избягване на хипоксия