ВДЪХНОВЕНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

вдъхновениеИзбор На Редактора
пиперин
пиперин
Вдъхновението (вдишването) е фаза на дихателния цикъл. По време на вдъхновението свежият и богат на кислород въздух навлиза в белите дробове, който от там снабдява цялото тяло с жизненоважен кислород.