ХОРОИДАЛНА НЕОВАСКУЛАРИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ДЕЖУРСТВО И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Хороидална неоваскуларизацияИзбор На Редактора
Vena lumbalis ascendens
Vena lumbalis ascendens
Какво е хороидална неоваскуларизация (CNV)? За какво е и за какво при кои заболявания се среща? Кратък преглед на това следва в тази статия.