CLAVICEPS PURPUREA - ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДАВАНЕ И БОЛЕСТИ - ПАТОГЕН

Claviceps purpureaИзбор На Редактора
Хронична лимфоцитна левкемия
Хронична лимфоцитна левкемия
Пурпурно-кафявата ерготна гъба (Claviceps purpurea) е гъба с маркуч, която паразитира по растенията гостоприемници като ръж, пшеница, овес и ечемик. Често се среща на диви треви като дива трева, хахал и трева от лисица. Там той може