ДЕКЛАРАТИВНА ПАМЕТ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Декларативна паметИзбор На Редактора
Дизопирамид
Дизопирамид
Декларативната памет е част от дългосрочната памет. Това е паметта на знанието, която се състои от съдържание на семантична памет за света и съдържание на епизодична памет за собствения живот. Амнезия може