ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Продължителност на животаИзбор На Редактора
инволюция
инволюция
Продължителността на живота се изчислява на статистическа основа и винаги се отнася до население в същия географски район със същите условия на живот. Тя се определя с помощта на таблици за смъртност. Освен това продължителността на живота е