ОБЕЗЧЕСТЯВАНЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

разслояванеИзбор На Редактора
Втвърдяване на мускулите
Втвърдяване на мускулите
Ембриогенното разслояване съответства на процес, при който клетките на бластулата свиват клетките на бъдещата ендодерма в бластоколоя. Разрушаването е стъпка в гаструлацията и е свързано с котиледоносно образуване