РАЗПРОСТРАНЕНИЕ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

разпределениеИзбор На Редактора
Клацкинов тумор
Клацкинов тумор
Разпределението е неравномерното разпределение на вентилация (вентилация на белите дробове), перфузия (приток на кръв към белите дробове) и дифузия (газообмен). Това също намалява артериализацията на кръвта при здрави хора. Arterialization