ДОСТАВКА НА ЕНЕРГИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Доставка на енергияИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Мускулите се нуждаят от енергия, за да изпълняват функциите си. Снабдяването с енергия може да се гарантира по различни начини чрез разграждане и преобразуване на хранителни вещества.