ОПСОНИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

опсонизациятаИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
Опсонизацията е процес на имунната система. Антителата или протеините на системата на комплемента се свързват с клетки, чужди на тялото и ги маркират, така че фагоцитите да ги намерят. Липсата на опсонизация представлява слаба имунна система