РЕФЛЕКТОРНА ДЪГА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Рефлекторна дъгаИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
Рефлекторната дъга е най-късата невронна връзка между рецепторите и целевите органи и задейства телесен рефлекс. Входът е през аферентния крайник на арката, докато изходът се осъществява през еферентния крайник. Промени