ДИВЕРГЕНЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

дивергенцияИзбор На Редактора
Клацкинов тумор
Клацкинов тумор
Дивергенцията е верига в централната нервна система, която има отношение към остротата на възприятията. Всеки рецептор е различно свързан с невроните на по-високи нива и в същото време виси конвергентно към по-ниски неврони. Св.