РАЗУМ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

призракИзбор На Редактора
Прекомерно
Прекомерно
Умът е сумата от всички вътрешни процеси на мислене, възприятие и усещане. Той е свързан с концепцията на съзнанието и дава възможност за познавателни процеси като мислене, планиране, решаване на проблеми, вземане на решения, избор или