КЛАСИФИКАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

класификацияИзбор На Редактора
Клацкинов тумор
Клацкинов тумор
Класификацията на възприятието съответства на категоризация, която помага при тълкуването на онова, което се възприема. Всички когнитивни категории хора заедно формират мисловното представяне на света. Възникват грешни класификации на възприятието