ЕНДОТРАХЕАЛНА ИНТУБАЦИЯ - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Ендотрахеална интубацияИзбор На Редактора
Везикоренален рефлукс
Везикоренален рефлукс
Ендотрахеалната интубация се използва за проветряване на безсъзнателни или анестезирани пациенти в спасителна медицина и медицина при инциденти, както и при анестезия. Използва се ендотрахеална тръба, която преминава през устата или носа в дихателната тръба