ТЕСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ - ЛЕЧЕНИЕ, ЕФЕКТИ И РИСКОВЕ - ЛЕЧЕНИЯ

Тест за интелигентностИзбор На Редактора
язви
язви
Тестът за интелигентност се разбира като научен инструмент, който се използва за определяне на коефициента на интелигентност на изпитваното лице. По-нататък терминът тест за интелигентност е дефиниран по-подробно и неговата област на приложение и