ЕНЕРГИЕН МЕТАБОЛИЗЪМ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Енергиен метаболизъмИзбор На Редактора
Бензеразид
Бензеразид
Енергийният метаболизъм на организма се характеризира с биохимичното разпадане на високоенергийните органични изходни съединения в неенергийни неорганични съединения с освобождаването на енергия. Тази енергия се използва за поддържане на биологичното