ФЕТАЛЕН ТРАНСФУЗИОНЕН СИНДРОМ - ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ И ЛЕЧЕНИЕ - ЗАБОЛЯВАНИЯ

Фетофетален трансфузионен синдромИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
Синдромът на трансфузия на фетофетал е форма на лош кръвен поток, който може да бъде причинен от анастомози върху плацентата при монозиготни бременности. Единият от близнаците ще получи повече кръв от другия. Нелекуваната