ФЛЕКСИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

флексияИзбор На Редактора
Фосфомицин
Фосфомицин
Флексията е едно от основните движения в двигателната система на човека. Възниква на гръбначния стълб и много стави на крайниците.