ПРОПУСКЛИВОСТ НА МЕМБРАНАТА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Проницаемост на мембранатаИзбор На Редактора
средния мозък
средния мозък
Пропускливостта на мембраната характеризира пропускливостта на молекулите през клетъчната мембрана. Всички клетки са отделени от междуклетъчното пространство чрез биомембрани и в същото време съдържат клетъчни органели, които от своя страна са заобиколени от мембрани