PTERYGOPALATINE GANGLION - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Pterygopalatine ganglionИзбор На Редактора
Ендоцитоза
Ендоцитоза
Птеригопалатиновият ганглий е парасимпатиков ганглий. Разположен е в основата на черепа върху птеригопалатинната ямка.