PTERYGOPALATINE GANGLION - СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - АНАТОМИЯ

Pterygopalatine ganglionИзбор На Редактора
Системен лупус еритематозус (SLE)
Системен лупус еритематозус (SLE)
Птеригопалатиновият ганглий е парасимпатиков ганглий. Разположен е в основата на черепа върху птеригопалатинната ямка.