ИНВОЛЮЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

инволюцияИзбор На Редактора
Транспортиране на кислород
Транспортиране на кислород
Инволюцията на ембриогенезата е основно движение на гаструлацията. Освен това в медицината инволюцията често означава естествената регресия на тъканите с възрастта. В патофизиологията има патологична регресия