ПОЛ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

полИзбор На Редактора
метаболизъм
метаболизъм
В миналото терминът пол, особено в немскоезичната област, се отнасяше изключително до биологичните различия между мъжете и жените.