КОНТРОЛ НА ТЕГЛОТО ПРИ БРЕМЕННОСТ - МЕДИЦИНСКИ РЕЧНИК И РЪКОВОДСТВО - СЪВЕТНИК

Контрол на теглото при бременностИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Теглото играе важна роля при бременността. Добре ли е да кача десет килограма? Какво наддаване на тегло е нормално, твърде много или твърде малко? Лекарите многократно извършват проверки на теглото по време на бременност