ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

ГлюконеогенезатаИзбор На Редактора
Задна менингеална артерия
Задна менингеална артерия
Глюконеогенезата осигурява новия синтез на глюкоза от пируват, лактат и глицерин в организма. Това осигурява снабдяването на организма с глюкоза в моменти на глад. Нарушенията в глюконеогенезата могат да доведат до опасна хипогликемия f