ПИКОЧНА КИСЕЛИНА - ФУНКЦИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ - ЛАБОРАТОРНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

пикочна киселинаИзбор На Редактора
Зашеметен растеж при децата
Зашеметен растеж при децата
Пикочната киселина е крайният продукт на пуриновия метаболизъм. Пуринът е необходим за образуването на рибонуклеинова киселина (РНК) и дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК), които могат да бъдат намерени в собствените клетки на организма и които носят генетична информация.