АДАПТИРАНЕ КЪМ СВЕТЛИНА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Адаптиране към светлинатаИзбор На Редактора
Ритъм на заместване на камерата
Ритъм на заместване на камерата
За разлика от някои животински очи, човешкото око зависи от светлината за своята функция. Колкото по-малко светлина ни заобикаля, толкова по-малко форми и очертания могат да се възприемат. Колкото повече светлина попада в окото ни, толкова по-цветна и ясна става