СЪРДЕЧНА ЧЕСТОТА - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧА И ЗАБОЛЯВАНИЯ - KRPERPROZESSE

Сърдечен ритъмИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Сърдечната честота е броят цикли на сърдечния ритъм в минута, със сърдечен цикъл, наричан още сърдечно действие, включващ фазите на биене на систола и диастола. Systole е свиването на сърдечните камери, включително фазата на експулсиране на кръвта