ФАЗА НА ЕПИТЕЛИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

Фаза на епителизацияИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
По време на фазата на епителизация на зарастването на рани протича митоза, която затваря дефекта на тъканите с нови епителни клетки и предвещава последващата фаза на образуване на белег. Фазата на епителизация следва фазата на гранулиране