ПОМОЩ: ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЛЕКСИКОН И СЪВЕТИ - VARFCATEPLUS

Помощ помощИзбор На Редактора
бронхиолит
бронхиолит
Симптомът е твърде неточен или дава неправилни резултати. Защо така? 1. Симптоматиката все още е в процес на развитие, а многобройни заболявания и симптоми все още липсват в базата данни.