ИМУНИЗАЦИЯ - ФУНКЦИЯ, ЗАДАЧИ И БОЛЕСТИ - KRPERPROZESSE

имунизацияИзбор На Редактора
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Възпаление на слюнчените жлези (слюнчен камък)
Имунизацията се отнася до целенасоченото изграждане на имунитет към специфичен вирусен или бактериален патоген. Прави се разлика между активна и пасивна имунизация. В случай на незабавна ефективна пасивна имунизация